Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Centrum Medycznego SPYCHALSCY Spółka Jawna jest świadczenie usług medycznych w zakresie poradni POZ, chorób wewnętrznych, urologicznej, medycyny pracy, gruźlicy i chorób płuc, neurologicznej, pediatrycznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii ogólnej, alergologicznej, psychologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, zdrowia psychicznego, reumatologicznej, diabetologicznej, rentgenodiagnostyki, otorynolaryngologicznej, ortopedycznej, dermatologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej, hematologicznej, logopedycznej, dietetycznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgii chorób naczyń, chirurgii onkologicznej, nefrologicznej, medycyny paliatywnej, pracowni: endoskopii, badań dopplerowskich, USG oraz gabinetu stomatologicznego na wysokim, specjalistycznym poziomie, oraz zapewnienie personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług opracowany został System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.

Właściciel dla zapewnienia realizacji przyjętych celów jakościowych zobowiązuje się do:

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług medycznych,
  • rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych,
  • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
  • szacunku do pacjentów, jako stałego elementu naszych działań,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
  • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

 

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo.

 

Właściciel zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.

 

Zależy nam na usatysfakcjonowaniu naszych podopiecznych i wniesieniu do ich życia radości i serca, których tak niewiele w dzisiejszym świecie…

Centrum Medyczne Spychalscy