O nas

centrum medyczne spychalscyCentrum Medyczne Spychalscy jest spółką jawną na bazie której działa w ramach NFZ Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gabinet endoskopii, pracownia rentgenowska (NFZ i komercyjnie), laboratorium analiz lekarskich (NFZ i komercyjnie) oraz komercyjnie zespół poradni specjalistycznych.

 

Powodem powołania Centrum Medycznego Spychalscy jest była działalność Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego prowadzonego od lat dziewięćdziesiątych przez dr n. med. Wojciecha Spychalskiego specjalisty chorób wewnętrznych i chorób płuc. Początkowo w gabinecie przeprowadzano podstawowe badania diagnostyczne. Z upływem czasu rola Gabinetu jako jednostki diagnostyczno-leczniczej rosła szczególnie w zakresie wczesnego wykrywania raka klatki piersiowej oraz jamy brzusznej.

 

Obecnie Centrum w oparciu o dostępną  nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz specjalistyczną kadrę jest ważnym ośrodkiem wczesnego wykrywania procesu nowotworowego różnych narządów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów otwieramy kolejne gabinety specjalistyczne oraz stale poszerzamy naszą ofertę diagnostyczną i terapeutyczną, dzięki czemu „Centrum Medyczne Spychalscy” jest jedną z najbardziej znanych placówek medycznych w Środzie Wielkopolskiej.

 

Gwarantujemy krótkie terminy oczekiwania na badania oraz wysoki standard świadczonych usług. Dodatkowo nasi pacjenci mogą skorzystać z usług stomatologicznych oraz apteki. Ponadto do dyspozycji naszych pacjentów są gabinety w placówce przy ulicy Kilińskiego.

 

Centrum Medyczne Spychalscy powstało z myślą o pacjentach na każdym etapie ich życia. Wszystkie usługi wykonywane są zgodnie ze światowymi standardami. Ciągłe doskonalenie wiedzy oraz szeroki zakres szkoleń gwarantuje naszym Pacjentom bezpieczeństwo. Szeroki wachlarz usług specjalistycznych w połączeniu z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym czyni naszą placówkę bezkonkurencyjną.

 

Misja

 

Podstawowym zadaniem Centrum Medycznego Spychalscy jest udzielanie ambulatoryjnych podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, prowadzenie działalności dydaktycznej, oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

 

Realizując przyjętą misję stawiamy na wysoką jakość usług medycznych, przestrzeganie praw pacjenta, systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Nadrzędnym celem Centrum Medycznego SPYCHALSCY Spółka Jawna jest świadczenie usług medycznych w zakresie poradni POZ, chorób wewnętrznych, urologicznej, medycyny pracy, gruźlicy i chorób płuc, neurologicznej, pediatrycznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii ogólnej, alergologicznej, psychologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, zdrowia psychicznego, reumatologicznej, diabetologicznej, rentgenodiagnostyki, otorynolaryngologicznej, ortopedycznej, dermatologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej, hematologicznej, logopedycznej, dietetycznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgii chorób naczyń, chirurgii onkologicznej, nefrologicznej, medycyny paliatywnej, pracowni: endoskopii, badań dopplerowskich, USG oraz gabinetu stomatologicznego na wysokim, specjalistycznym poziomie, oraz zapewnienie personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług opracowany został System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.

Właściciel dla zapewnienia realizacji przyjętych celów jakościowych zobowiązuje się do:

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług medycznych,
  • rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych,
  • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
  • szacunku do pacjentów, jako stałego elementu naszych działań,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
  • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

 

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo.

 

Właściciel zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.

 

Zależy nam na usatysfakcjonowaniu naszych podopiecznych i wniesieniu do ich życia radości i serca, których tak niewiele w dzisiejszym świecie…

Poprawa jakości usług medycznych w zakładach opieki zdrowotnej to współczesny, międzynarodowy trend, aktywnie wspierany przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Jakość w ochronie zdrowia jest złożonym zagadnieniem, gdyż wyznaczają ją zarówno przepisy prawne regulujące działalność zakładów opieki zdrowotnej, kryteria akredytacyjne, wymagania norm ISO oraz oczekiwania pacjentów.

 

System zarządzania jakością to ogół standardów wspierających proces leczenia i opieki, tworzonych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, organizacyjną oraz wymaganiami prawa, gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom, zaprowadzających ład organizacyjny w placówce.

 

Chcąc sprostać tym wymaganiom, Centrum Medyczne Spychalscy wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Potwierdzeniem wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu było uzyskanie certyfikatu Polskiej Akademii Jakości „Cert”.

 

System jakości , swoim zakresem obejmuje świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Podstawowym celem systemu zarządzania jakością jest osiąganie prawidłowych wyników opieki medycznej, zgodnych z osiągnięciami nauki, zapewnienie pacjentom i pracownikom bezpiecznego środowiska leczenia i pracy, zadowolenia pacjenta z uzyskanego świadczenia medycznego.

 

Podstawowym działaniem jest właściwe zorganizowanie procesu diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjenta, nadzór nad dokumentacją medyczną, badanie jego satysfakcji, rozpatrywanie skarg i reklamacji, przestrzeganie praw pacjenta, spełnianie wymagań prawnych, wybór dostawców wyrobów i usług gwarantujących wysoką jakość czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego pacjentowi.

 

System Zarządzania Jakością jest stale doskonalony w celu zwiększenia jego skuteczności i ma gwarantować : wysoką jakość świadczeń zdrowotnych, wykonywanie usług medycznych z pełną dbałością o pacjenta i środowisko naturalne, spełnienie wymagań prawnych, kontraktowych z NFZ, spełnienie oczekiwań pacjenta, stworzenie nowoczesnego modelu zarządzania.

 

Zaangażowanie Kierownika i wszystkich pracowników oraz respektowanie założeń wdrożonego systemu zarządzania zapewnia realizację Polityki Jakości.

I. Prawidłowa segregacja i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie działalności Centrum określa „Instrukcja postępowania z odpadami”. Postępowanie z odpadami medycznymi odbywa się zgodnie z przepisami.

 

II. Stosowanie urządzeń energooszczędnych
Centrum stosuje energooszczędne urządzenia elektryczne, aparaturę i sprzęt medyczny nowej generacji. Ponadto stosuje alternatywne źródła energii – baterie słoneczne.

 

III. Informacja – Prawo Atomowe
Centrum Medyczne Spychalscy wypełniając obowiązek wynikający z art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 623 ) informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Data publikacji 08.04.2021

Centrum Medyczne Spychalscy