Medycyna pracy

Zapraszamy do współpracy w zakresie medycyny pracy oraz wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników wszystkich branż.

 

Umożliwiamy konsultacje lekarzy medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia, wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej, konsultacje lekarzy specjalistów w zależności od stanowiska pracy.

Zakres usług

 

1. Badania profilaktyczne

A. wstępne – przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, gdy występują nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia

B. okresowe – u osób pracujących na danym stanowisku którym wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia

C. kontrolne – przed ponownym podjęciem pracy obowiązkowo u każdego pracownika który przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

2. Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
3. Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Udział lekarza na posiedzeniach komisji BHP.
5. Wizytacje stanowisk pracy przez lekarza specjalistę medycyny pracy i pielęgniarkę specjalistę medycyny pracy

Badania wykonują

 • lek. Przemysław Kopeć – specjalista medycyny pracy
 • lek. Małgorzata Bogowska – specjalista medycyny pracy
 • lek. Lidia Karpińska – Jazdon
 • lek. Małgorzata Ściskała
 • lek. Hanna Stępień
 • pielęgniarka Renata Mogiłka – specjalista medycyny pracy

Oferujemy następujące konsultacje:

 • laryngolog – dr n. med. Waldemar Wojnowski
 • neurolog – dr n. med. Justyna Młodzikowska – Albrecht
 • okulista – lek. Arkadiusz Święcicki
 • okulista – lek. Robert Pyrek
 • psycholog – Małgorzata Wesołek
 • otolaryngolog – Anna Reetz Kolańska

Inne badania diagnostyczne:

 • EKG spoczynkowe
 • badanie słuchu przy pomocy audiometru
 • spirometria
 • RTG
 • badania laboratoryjne

Skierowanie na badania lekarskie

Rejestracja pracowników

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15.00

Laboratorium

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15.00
Sobota
7.30 - 12.00

RTG metodą cyfrową

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15:00
Sobota
8.00 - 12.00

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:

692 616 123
694 170 541

wew. 4

oraz drogą mailową

medycyna.pracy@klinikaspychalscy.pl

Centrum Medyczne Spychalscy