Medycyna pracy Środa Wielkopolska

Zapraszamy do współpracy w zakresie medycyny pracy oraz wykonywania badań profilaktycznych w Środzie Wielkopolskiej dla pracowników wszystkich branż.

Umożliwiamy konsultacje lekarzy medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia, wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz konsultacje lekarzy specjalistów. W poradni w Środzie Wielkopolskiej dzięki nowoczesnym sprzętom i wykwalifikowanej kadrze o różnych specjalizacjach, możemy wykonywać badania wstępne i okresowe na wszystkie stanowiska pracy. W zależności od etatu i zakresu obowiązków, jakie dana osoba ma objąć bądź już sprawuje, może być konieczna wizyta u specjalisty od wzroku bądź u neurologa w Środzie Wielkopolskiej. Nasza poradnia medycyny pracy zapewnia kompleksowe badania w jednym miejscu, dzięki czemu szybko i sprawnie zostaną zrealizowane skierowania od pracodawcy.

Zakres usług

1. Badania profilaktyczne

A. wstępne – przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, gdy występują nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia;

B. okresowe – u osób pracujących na danym stanowisku którym wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia;

C. kontrolne – przed ponownym podjęciem pracy obowiązkowo u każdego pracownika który przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

2. Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
3. Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Udział lekarza na posiedzeniach komisji BHP.
5. Wizytacje stanowisk pracy przez lekarza specjalistę medycyny pracy i pielęgniarkę specjalistę medycyny pracy

Badania wykonują

 • lek. Lidia Karpińska – Jazdon
 • lek. Przemysław Ptak
 • lek. Hanna Stępień
 • pielęgniarka Renata Mogiłka – specjalista medycyny pracy

Oferujemy następujące konsultacje:

 • laryngologiczna – dr n. med. Waldemar Wojnowski
 • neurologiczna – dr n. med. Justyna Młodzikowska – Albrecht
 • okulistyczna – lek. Arkadiusz Święcicki
 • okulistyczna – lek. Robert Pyrek
 • psychologiczna – Małgorzata Wesołek
 • otolaryngologiczna – Anna Reetz Kolańska

Inne badania diagnostyczne:

 • EKG spoczynkowe
 • badanie słuchu przy pomocy audiometru
 • spirometria
 • RTG
 • badania laboratoryjne
 • próby wibracyjne

 

SKIEROWANIE NA BADANIA – tu pobierz

Rejestracja pracowników

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15.00

Laboratorium

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15.00
Sobota
7.30 - 12.00

RTG metodą cyfrową

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15:00
Sobota
8.00 - 12.00

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:

692 616 123
694 170 541

wew. 4

oraz drogą mailową

medycyna.pracy@klinikaspychalscy.pl

Po co wykonuje się badania medycyny pracy w Środzie Wielkopolskiej?

Badania medycyny pracy mają na celu określenie, czy dana osoba może rozpocząć lub kontynuować pracę na stanowisku wskazanym w skierowaniu od pracodawcy. Lekarze w Środzie Wielkopolskiej wydają uczniom i studentom zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu. Tego rodzaju dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia kształcenia na niektórych profilach szkół średnich i kierunkach studiów, np. na pielęgniarstwie.

Wielodyscyplinarna dziedzina jaką jest medycyna pracy ma chronić zdrowie pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiskowych związanych ze zlecanymi obowiązkami. W poradni w Środzie Wielkopolskiej lekarze zajmują się także diagnozowaniem i leczeniem chorób zawodowych, np. u nauczycieli. Wysłanie kandydata do pracy lub osoby zatrudnionej, której kończy się termin ważności poprzedniego orzeczenia, na badania medycyny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Współpracujemy z osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

Centrum Medyczne Spychalscy