Jakość w Centrum Medycznym Spychalscy

Poprawa jakości usług medycznych w zakładach opieki zdrowotnej to współczesny, międzynarodowy trend, aktywnie wspierany przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Jakość w ochronie zdrowia jest złożonym zagadnieniem, gdyż wyznaczają ją zarówno przepisy prawne regulujące działalność zakładów opieki zdrowotnej, kryteria akredytacyjne, wymagania norm ISO oraz oczekiwania pacjentów.

 

System zarządzania jakością to ogół standardów wspierających proces leczenia i opieki, tworzonych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, organizacyjną oraz wymaganiami prawa, gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom, zaprowadzających ład organizacyjny w placówce.

 

Chcąc sprostać tym wymaganiom, Centrum Medyczne Spychalscy wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Potwierdzeniem wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu było uzyskanie certyfikatu Polskiej Akademii Jakości „Cert”.

 

System jakości , swoim zakresem obejmuje świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Podstawowym celem systemu zarządzania jakością jest osiąganie prawidłowych wyników opieki medycznej, zgodnych z osiągnięciami nauki, zapewnienie pacjentom i pracownikom bezpiecznego środowiska leczenia i pracy, zadowolenia pacjenta z uzyskanego świadczenia medycznego.

 

Podstawowym działaniem jest właściwe zorganizowanie procesu diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjenta, nadzór nad dokumentacją medyczną, badanie jego satysfakcji, rozpatrywanie skarg i reklamacji, przestrzeganie praw pacjenta, spełnianie wymagań prawnych, wybór dostawców wyrobów i usług gwarantujących wysoką jakość czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego pacjentowi.

 

System Zarządzania Jakością jest stale doskonalony w celu zwiększenia jego skuteczności i ma gwarantować : wysoką jakość świadczeń zdrowotnych, wykonywanie usług medycznych z pełną dbałością o pacjenta i środowisko naturalne, spełnienie wymagań prawnych, kontraktowych z NFZ, spełnienie oczekiwań pacjenta, stworzenie nowoczesnego modelu zarządzania.

 

Zaangażowanie Kierownika i wszystkich pracowników oraz respektowanie założeń wdrożonego systemu zarządzania zapewnia realizację Polityki Jakości.

Centrum Medyczne Spychalscy