Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej: www.klinikaspychalscy.pl (dalej jako Strona ). Zawiera także informacje o stosowaniu plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników, w związku z czym zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby chronić dane osobowe i stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej.

5. Korzystanie z naszej Strony jest dobrowolne. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkowników warunków Polityki Prywatności.

6. Ze Strony internetowej dostępu do obszarów wymagających rejestracji. Użytkownicy mogą korzystać bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale wówczas nie uzyskają

 

II. Gromadzenie danych

1. Gromadzenie danych następuje poprzez:
– dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,
– poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),

2. Jakie dane gromadzimy podczas wizyty na Stronie internetowej:

A. dane zbierane podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem:
– imię, nazwisko,
– adres email,
– numer telefonu
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Centrum będą wykorzystane wyłącznie w celach doraźnych tj. odpowiedzi na skierowane zapytanie lub przesłanie użytkownikowi informacji, zgodnych z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

B. dane zbierane automatycznie
– adres IP urządzenia, z którego korzystają Użytkownicy,
– nazwa domeny,
– typ przeglądarki,
– typ systemu operacyjnego,
– kraj, z którego łączy się Użytkownik,
– rozdzielczość i typ ekranu monitora
– czas wizyty
– adresy stron zewnętrznych, na które użytkownik przeszedł przez link umieszczony na Stronie internetowej Administratora
– informacje o pobranych dokumentach ze Strony.

Administrator nie dąży do identyfikacji Użytkowników stron internetowych podczas automatycznego gromadzenia danych.

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania gromadzonych danych

1. Administrator wykorzystuje dane Użytkowników w celu:
– zapewnienia dostępu do Strony,
– realizacji usług świadczonych przez Administratora,
– dostosowania zawartości do ich potrzeb,
– kontaktowania się z użytkownikami,
– tworzenia statystyk.

2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej, przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
– rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– ustawą z dnia 10.05.2018r.o ochronie danych osobowych,
– ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– ustawą z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawami branżowymi w zakresie ochrony zdrowia,
– ustawą z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej,
– ustawą z dnia 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

IV. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w następujący sposób:
– mogą być wykorzystywane w wyłącznie w celach przewidzianych przepisami prawa,
– nie są sprzedawane, odstępowane itp. innym podmiotom,
– są przetwarzane są tylko w niezbędnym zakresie ,
– nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu,
– nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich,
– mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług.

 

V. Prawa Użytkownika

W zakresie procesu przetwarzania danych Użytkownicy posiadają następujące uprawnienia:
– dostępu do danych;
– sprostowania danych;
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

VI. Dane osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.

Administrator oświadcza, że nie zbiera i nie monitoruje danych, które pozwoliłyby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych, w tym danych dotyczących dzieci do lat 16. Nie mogą oni zatem korzystać z usług świadczonych przez Stronę internetową Centrum, chyba, że przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, wynikającą z obowiązującego prawa.

 

VII. Obowiązek informacyjny

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przedstawia
„Klauzula informacyjna” – tutaj

 

VIII . Łącza internetowe do innych witryn.

1. Niniejsza Strona może zawierać łącza do innych witryn pozostających poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

2. Administrator rekomenduje, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Oświadcza, że nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.

 

IX. Informacja o „cookies”

Strona internetowa Centrum Medycznego Spychalscy Sp. j. wykorzystuje pliki „cookies” w celu administrowania serwisu, tworzenia statystyk oraz usprawnienia funkcjonowania Strony Internetowej.

1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik serwisu , do urządzenia internauty.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3. Cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu.

4. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

5. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają na zapisywanie plików „cookies”. Każdy Użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików „cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.

6. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

X. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności Strony Internetowej.

Centrum Medyczne Spychalscy