Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694 170 541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub komunikatora internetowego.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług niezbędnych do zachowania ciągłości działania, dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, ochrony osób i mienia.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Centrum Medyczne Spychalscy