Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage – Facebook

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z fanpage’a (profilu) Centrum Medyczne Spychalscy w serwisie Facebook.

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp. Tel. 694170541
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. występuje jako administrator wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook, informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Centrum. Niezależnie od tego administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Centrum. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
– dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
– opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
– prowadzenie fanpage’a pod nazwą Centrum Medyczne Spychalscy na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
– informowanie użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności,
– badania satysfakcji pacjentów i określania jakości świadczonych przez Administratora usług,
– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook ( np. komentarze wiadomości, chat),
– w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu firmowego
– dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

6. Przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

7. Administrator przetwarza następujące dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook,
– dane opublikowane przez użytkowników na fanpage’u Centrum, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe,
– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

8. Odbiorcami danych są :
– Facebook Ireland Ltd.,
– podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa,
– podmioty przetwarzające, z którymi Administrator posiada odrębne umowy na obsługę i utrzymanie systemów informatycznych oraz serwisów.

9. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: – informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; – w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; – dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka; – dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, – dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

11. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO

Centrum Medyczne Spychalscy