Godziny przyjęć

W celu ustalenia terminu wizyty skontaktuj się z rejestracją.

Cennik

dr n. med. Waldemar Wojnowski

 

lekarz otolaryngolog

specjalista foniatrii

specjalista audiologii

Waldemar Wojnowski ukończył w 1984 r studia na Poznańskiej Akademii Medycznej. Swoją pracę zawodowa rozpoczął w 1984 na Oddziale laryngologicznym w Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie koło Poznania gdzie pod kierownictwem ordynatora tego oddziału dr hab H. Sowińskiego uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu Otolaryngologii w 1988 r. W 1991r. rozpoczął specjalizację z zakresu Foniatrii pod kierownictwem prof. A. Pruszewicza. W 1994 roku uzyskał II stopień z zakresu Foniatrii z wyróżnieniem. Od tego czasu ścisle współpracuje z Kliniką Foniatrii i Audiologii,Współpraca ta zaowocowała napisaniem pracy doktorskiej pod kierownictwem prof. A Obrebowskiego, obronionej z wyróżnieniem w 1999 r. W 2004 r. Doktor Wojnowski uzyskał również II stopień specjalizacji z zakresu Audiologii pod kierownictwem prof. A. Obrębowskiego. Od 1995 roku brał udział w wielu programach badawczych realizowanych przez Klinikę Foniatrii i Audiologii dzięki temu jest współautorem kilkunastu prac opublikowanych i wygłoszonych na zjazdach. Od 2000r. do 2002 r był zatrudniony w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii w Poznaniu gdzie również brał udział w programach badawczych tej kliniki zostając współautorem kilku prac wygłoszonych na zjazdach. Obecnie pracuje na etacie adiunkta w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii pracując jednocześnie w lecznictwie otwartym jako foniatra i audiolog. Współautor rozdziału w Audiologia Kliniczna Zarys pod redakcją A. Pruszewicza wyd. IV 2010 r oraz autor rozdziałów: Rozwój audiometrii mowy, Zastosowanie Kliniczne audiometrii mowy w zaburzeniach ośrodkowego przetwarzania słuchowego w podręczniku Wybrane Zagadnienia z Audiometrii mowy pod red. Andrzeja Obrębowskiego Poznań 2011r.oraz Ośrodkowe zaburzenia słuchu w NEUROLOGOPEDIA pod red.: Andrzeja Obrębowskiego wyd. I Poznań, 2012 współautor rozdziału do podręcznika wydawanego przez wyd. Springera „European Manual of Phoniatrics. Tematyka prac publikowanych i wygłoszonych dotyczy głównie problemów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń narządów głosu, mowy, słuchu i równowagi.

 

Zadania:

  • Diagnostyka i leczenie schorzeń uszu, nosa, gardła i krtani
  • Diagnostyka i leczenie niedosłuchu
  • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy
  • Diagnostyka schorzeń nowotworowych jamy ustnej, krtani -badanie- Endoskopowe
Centrum Medyczne Spychalscy