dr n. med. Justyna Młodzikowska – Albrecht

person-female-300x300

Godziny przyjęć

W celu ustalenia terminu wizyty skontaktuj się z rejestracją.

Cennik

dr n. med. Justyna Młodzikowska – Albrecht

 

specjalista neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończyław 2002 roku z wyróżnieniem. W 2008 r obroniła pracę doktorską w dziedzinie neurologii dziecięcej pt.: „Tiki przewlekłe i zespół Tourette’a u dzieci i młodzieży charakterystyka – objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu” na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. W 2009 roku uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii. W latach 2009-2014 pracowała w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, przez ostatnie dwa lata pełniąc funkcję Zastępcy Ordynatora. W latach 2003 – 2009 pracowała w Klinice i Katedrze Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako młodszy asystent i jednocześnie nauczyciel akademicki. W 2006r. odbyła miesięczny staż na Oddziale Neuropediatrycznym w Kilonii na Uniwersytecie Christiana-Albrechtsa. Od 2007 roku pracuje również w poradniach neurologicznych. Ponadto w latach 2010 – 2011 ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005 – 2006 ukończyła dwuletni kurs epileptologii klinicznej w Warszawie. W 2010 r ukończyła kurs podstawowy ultrasonografii dupleksowej i dopplerowskiej tętnic zewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografii przezczaszkowej. W latách 2005-2006 ukończyła 2 letni kurs epileptologii klinicznej. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu chorób neurologicznych zarówno dzieci jak i dorosłych. Autorka prac badawczych i publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Aktualnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów zarówno dorosłych, jak również dzieci i młodzieży w poradniach neurologicznych .

 

Diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • Choroby naczyniowe układu nerwowego
 • Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego np. Ch. Alzheimera
 • Padaczka i inne zaburzenia napadowe
 • Bóle głowy, zawroty głowy
 • Choroby nerwowo- mięśniowe
 • Bóle kręgosłupa
 • Diagnostyka chorób nowotworowych układu nerwowego
 • Choroby obwodowego układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych np. Ch. Parkinsona
 • Trudności szkolne, leczenie tików, ADHD,
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Ocena neurologiczna rozwoju dzieci
 • USG doppler tt szyjnych i kręgowych
Centrum Medyczne Spychalscy