Działania proekologiczne

I. Prawidłowa segregacja i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie działalności Centrum określa „Instrukcja postępowania z odpadami”. Podczas segregacji odzyskiwany jest plastyk i makulatura, które są przekazywane do recyklingu. Postępowanie z odpadami medycznymi odbywa się zgodnie z przepisami.

 

II. Stosowanie urządzeń energooszczędnych
Centrum stosuje energooszczędne urządzenia elektryczne, aparaturę i sprzęt medyczny nowej generacji. Ponadto stosuje alternatywne źródła energii – baterie słoneczne.

 

III. Informacja – Prawo Atomowe
Centrum Medyczne Spychalscy wypełniając obowiązek wynikający z art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 623 ) informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Data publikacji 08.04.2021

Centrum Medyczne Spychalscy