NOWOŚĆ!

Poradnia Chorób Nerek 

Prof. dr hab.n.med. Alicja Grzegorzewska

Internista; Nefrolog

Przyjęcia: druga i ostatnia środa miesiąca

  • ·         Nieinwazyjna diagnostyka schorzeń nefrologicznych
  • ·         Kwalifikacja do diagnostycznej biopsji nerki
  • ·         Leczenie schorzeń nefrologicznych niewymagających hospitalizacji
  • ·         Kontynuacja nefrologicznego leczenia poszpitalnego
  • ·         Kwalifikacja do leczenia środkami stymulującymi erytropoezę
  • ·         Konsultacje chorych dializowanych

Rejestracja 606 255 184, 694 170 541

Centrum Medyczne Spychalscy

ul. Kilińskiego 23 (budynek Med&Spa)

Zapraszamy do naszej nowej Poradni Chorób Nerek!

Najważniejsze informacje dotyczące lekarza poradni

Prof. dr hab.n.med. Alicja Grzegorzewska

Zatrudnienie: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań - profesor zwyczajny

Działalność naukowa i tytuły zawodowe:

1976 - I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych

1979 – II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych

1981 – stopień naukowy doktora n. medycznych na podstawie rozprawy p.t. „Badania wydalania kwasu moczowego w czasie dializy otrzewnowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek”

1989 - stopień naukowy doktora habilitowanego n. medycznych na podstawie rozprawy p.t. „Porównanie niektórych farmakologicznych i konwencjonalnych metod zwiększania efektywności dializ otrzewnowych”

1989 – specjalizacja z nefrologii

1990 – roczna praca w Dalton Research Center w University of Missouri, Columbia, USA

1997 – tytuł naukowy profesora

2002-2007 - konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii w Województwie Wielkopolskim.

Promotor 17 ukończonych przewodów doktorskich, w tym 6 z wyróżnieniem

Kierownik 18 ukończonych przewodów magisterskich

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik pięciu ukończonych specjalizacji z nefrologii

Konsultant w dziedzinie nefrologii dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu

Lekarz sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu

Biegły sądowy w dziedzinie nefrologii przy Sądzie Okręgowym w Koninie, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Członkostwo:

Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantacji,

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przez dwie kadencje)

Uzyskane nagrody i wyróżnienia w ciągu ostatnich lat (od 2012 roku):

1.      Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za całokształt dorobku naukowego 2018

2.      Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2012, 2014, 2018

3.      Best Hemodialysis Abstract Award, Annual Dialysis Conference, Long Beach, 2017 

4.      Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu corocznie w latach 2012-2017

5.      ISHD the Best Award, 9th International Congress of ISHD, Kuala Lumpur, 2015

6.      ERA-EDTA Distinguished Fellow (FERA) – 2013

7.      Wygrana w konkursie na grant naukowy firmy Baxter przyznawany przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – 2013

8.      Best Hemodialysis Abstract Award, Annual Dialysis Conference, San Antonio, 2012

Najważniejsze nagrody przed 2011 r.:

1.      Dwukrotnie Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1992, 1997)

2.      Studenckie Odznaczenie dla Pracowników Naukowych za Wiedzę i Aktywność (SOWA)
z Wieńcem Laurowym (1995)

3.      Medal za Osiągnięcia w Nauce i Pracy Społecznej (1973)

4.      Brązowa Odznaka Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji (1972)

 

Poradnia Chorób Nerek

Facebook

CENTRUM MEDYCZNE SPYCHALSCY SP.J. 63-000 ŚRODA WLKP. ul. STRZELECKA 33

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA tel. 61-285-26-34 / AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA tel.694-170-541

STOMATOLOGIA tel. 570-234-234 /MEDYCYNA PRACY 692-616-123