mgr psychologii Małgorzata Wesołek

  • diagnoza psychologiczna
  • konsultacja psychologiczna
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo zawodowe
  • oferta edukacyjna
  • profilaktyka uzależnień

 

mgr psychologii Katarzyna Nowak - Kowalewska

więcej informacji

Zakres świadczonych usług
Dorośli :
badanie testami psychologicznymi ( osobowości, temperamentu, inteligencji i innymi, w zależności od potrzeb Klienta )
pomoc w sytuacjach kryzysowych
terapia Par
terapia rodzinna
terapia psychologiczna
psychoterapia ACT
wsparcie psychologiczne
poprawa relacji z partnerem
depresja, lęk, fobie
uzależnienia
zaburzenia snu i odżywiania
budowanie autorytetu rodzicielskiego
warsztaty umiejętności wychowawczych
mediacje (rozwód, separacja)
przygotowanie planu opieki rodzicielskiej dla sądu (w przypadku ustalenia wspólnej opieki po rozstaniu rodziców)

Dzieci :
badanie i diagnoza ogólnorozwojowa dzieci (także niemowląt) - testy umiejętności, próby wiekowe, diagnoza autyzmu, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
rozwijanie potencjału, zdolności i umiejętności dziecka - wykorzystanie m.in. unikalnej metody Domana
diagnoza niepowodzeń szkolnych, pomoc w trudnościach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, zbyt niskie oceny - praca z wykorzystaniem pomocy multimedialnych)
konsultacje rodzinne, wychowawcze i partnerskie
nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD
fobie i lękliwość
zachowania agresywne , autoagresywne i napady złości
urazy psychiczne
zaburzenia snu i odżywiania
trudności w kontaktach z otoczeniem
nieprawidłowy rozwój mowy i komunikacji
moczenie nocne
nieśmiałość
terapie skierowane na rozwijanie umiejętności dziecka niepełnosprawnego
Praca z dzieckiem przebiega wg indywidualnie dopasowanego programu. Rodzice otrzymują zalecenia i praktyczne porady, jak postępować z dzieckiem.

 

Facebook

facebook like box joomla

CENTRUM MEDYCZNE SPYCHALSCY SP.J. 63-000 ŚRODA WLKP. ul. STRZELECKA 33

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA tel. 61-285-26-34 / AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA tel.694-170-541

STOMATOLOGIA tel. 570-234-234 /MEDYCYNA PRACY 692-616-123