dr n. med. Justyna Młodzikowska- Albrecht specjalista neurologii (neurolog)

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończyław 2002 roku z wyróżnieniem. W 2008 r obroniła pracę doktorską w dziedzinie neurologii dziecięcej pt.: „Tiki przewlekłe i zespół Tourette’a u dzieci i młodzieży charakterystyka - objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu” na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. W 2009 roku uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii. W latach 2009-2014 pracowała w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, przez ostatnie dwa lata pełniąc funkcję Zastępcy Ordynatora. W latach 2003 – 2009 pracowała w Klinice i Katedrze Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako młodszy asystent i jednocześnie nauczyciel akademicki. W 2006r. odbyła miesięczny staż na Oddziale Neuropediatrycznym w Kilonii na Uniwersytecie Christiana-Albrechtsa. Od 2007 roku pracuje również w poradniach neurologicznych. Ponadto w latach 2010 - 2011 ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005 – 2006 ukończyła dwuletni kurs epileptologii klinicznej w Warszawie. W 2010 r ukończyła kurs podstawowy ultrasonografii dupleksowej i dopplerowskiej tętnic zewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografii przezczaszkowej. W latách 2005-2006 ukończyła 2 letni kurs epileptologii klinicznej. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu chorób neurologicznych zarówno dzieci jak i dorosłych. Autorka prac badawczych i publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Aktualnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów zarówno dorosłych, jak również dzieci i młodzieży w poradniach neurologicznych . <p Diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Choroby naczyniowe układu nerwowego

- Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego np. Ch. Alzheimera

- Padaczka i inne zaburzenia napadowe

- Bóle głowy, zawroty głowy

- Choroby nerwowo- mięśniowe

- Bóle kręgosłupa

- Diagnostyka chorób nowotworowych układu nerwowego

- Choroby obwodowego układu nerwowego

- Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

- Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych np. Ch. Parkinsona

- Trudności szkolne, leczenie tików, ADHD,

- Mózgowe porażenie dziecięce

- Ocena neurologiczna rozwoju dzieci

USG doppler tt szyjnych i kręgowych

Facebook

facebook like box joomla

CENTRUM MEDYCZNE SPYCHALSCY SP.J. 63-000 ŚRODA WLKP. ul. STRZELECKA 33

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA tel. 61-285-26-34 / AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA tel.694-170-541

STOMATOLOGIA tel. 570-234-234 /MEDYCYNA PRACY 692-616-123